Betingelser

 

Aftalegrundlag:

Denne aftale træder i kraft, idet kunden eller en repræsentant på kundens vegne, afsender en bestilling til HurtigWeb.
HurtigWeb har til enhver tid ret til at forlange den af HurtigWeb eller leverandøren krævede dokumentation til identifikation af registrant og/eller kunde, inden en ændring af et produkt foretages. Manglende tilbagemelding fra kunden på forespørgsler fra HurtigWeb kan betragtes som aftalebrud.

 

Services:

HurtigWeb er berettiget til, såfremt det anses for nødvendigt, midlertidigt at lukke for adgangen til enhver service forbundet med denne aftale for at foretage vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften af kundens produkt. HurtigWeb skal dog forsøge så vidt muligt at foretage dette på tidspunkter som er til mindst mulig gene for alle parter. HurtigWeb skal i forbindelse med servicering forsøge at afvikle dette hurtigst muligt. Det er alene HurtigWeb, der afgør om vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften er nødvendig.

 

Spam mm:

Der må ikke afsendes uønsket post (SPAM) eller andet generelt uønsket materiale fra HurtigWebs systemer. Enhver brug af HurtigWebs produkter og ydelser skal følge HurtigWebs etiske regelsæt. Ved brud på betingelserne er HurtigWeb berettiget til straks og uden varsel at slette materialet, suspendere produktet og i grove tilfælde lukke produktet. En eventuel resterende abonnementsperiode vil ikke blive godtgjort. Hvis overførte data i forbindelse med et produkt hvortil der er inkluderet fri trafik ikke overholder HurtigWebs retningslinier om fri trafik (fair share), kan der opkræves betaling for den overførte trafik.

 

Ejendomsret:

HurtigWeb forbeholder sig fuld ejendomsret over leverede varer indtil det totale forfaldne beløb er betalt, inklusive forsendelsesomkostninger, renter og andre inddrivelsesomkostninger HurtigWeb måtte have. Ejendomsretten overgår herefter til køber.
I tilfælde af overdragelse eller salg af selskabet eller dets kunder eller nedlæggelse af selskabet, forbliver ejendomsretten af kundens data hos kunden, og kan til enhver tid bedes udleveret, enten via online værktøjer hvor kunden selv kan hente deres data gratis, c-panel/ispconfig/ftp, eller som en betalbar ydelse hvis supporten behøver at blive involveret.

 

Trafik: 

Et produkt kan leveres med afregning efter trafikforbrug eller med fri trafik. I forbindelse med produkter som inkluderer fri trafik skal trafikken følge normalt forbrugsmønster og følgende, dog ikke udtømmende, er ikke tilladt: erotisk, pornografisk, stødende materiale, ulovligt materiale som fx .mp3 filer, webcams, lokationer hvor man kan hente mange programmer, film, musik eller andre former for store datamængder fra. Serverplads må kun benyttes til hjemmeside og modtagelse af e-mails. HurtigWeb definerer ensidigt hvilket materiale der hører til i ovenstående kategorier. Ved tvivl kan materiale præsenteres for HurtigWeb, som vil kunne meddele om materialet er tilladt i forbindelse med et produkt hos HurtigWeb.

 

Ansvar:

HurtigWeb er ikke ansvarlig for at tredjeparts tjenester, ikke eksisterer eller ikke fungerer. HurtigWeb kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler der hidrører fra at vores opsætning ikke er som andre udbyderes. HurtigWeb er ikke forpligtet til at overholde specifikke oppetider, medmindre der er lavet særskilt aftale om dette. HurtigWeb er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte avancetab, driftstab, tidstab eller andre tab forårsaget af fejl eller mangler ved HurtigWebs produkter, der for eksempel, men ikke udtømmende, kan skabe: datatab, sikkerhedsproblemer, nedsat oppetid eller spam.
HurtigWeb er ikke ansvarlig for kunders indhold og stiller ikke andre krav eller begrænsninger end de i disse betingelser beskrevne for hjemmesiders indhold. Indholdet skal naturligvis følge landets love. HurtigWeb dømmer ikke kundens indhold, men henviser til landets juridiske myndigheder.
I tilfælde hvor HurtigWeb kan gøres ansvarlig, er HurtigWeb udelukkende ansvarlig overfor kunden i forhold hvor tabet er forårsaget af HurtigWeb og/eller en af HurtigWeb ansatte medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Eventuel erstatningspligt vil til alle tider maksimalt udgøre en forholdsmæssig del af indeværende kvartals abonnementsafgift for kunden for det berørte produkt, gældende for en periode svarende til det samlede tidsrum hvor fejlen har eksisteret.
I henhold til GPDR må der ikke placeres personfølsomme data på de hostede websites uden dokumentation af placering mv. og yderligere sikring, dvs. kryptering mv. Dokumentationen skal indsendes til Hurtigweb til godkendelse inden personfølsomme data placeres på webhotellet. En databehandler aftale er en nødvendighed for at få godkendelse til at hoste personfølsomme oplysninger hos hurtigweb.com

 

Oprettelse og Vedligeholdelse:

På webshops opretter vi 5 varer for dig, men der er ingen begrænsninger i hvor mange sider eller varer du selv efterfølgende kan oprette.
Der ydes begrænset support på samtlige hjemmesider, det vil i praksis betyde at vi ikke retter stavefejl, ændrer billeder eller lign. uden vederlag, når først siden er afleveret eller godkendt. Dog kan der foretages rettelser af kunden lige så tit det måtte ønskes.Ved oprettelse af produkter hvor tekster og evt. varer er inkl., skal alt materiale, såsom tekst, farveskema og billeder foreligge fra kunden, inden arbejdet kan påbegyndes. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal al vedligeholdelse foregå via den administrative side af kunden selv. Dette gælder både vedligeholdelse af sider, tekster, billeder, varer, varegrupper osv. Der leveres minimum 5GB diskplads til hjemmesiden, og 5GB diskplads til mail som standard, men mere plads kan tilkøbes.

 

Begrænsninger:

Alle Joomla hjemmesider og webshops er inklusiv ubegrænsede antal rettelser og ubegrænset antal varer, så længe rettelserne og vareoprettelserne bliver foretaget af kunden selv.

 

Ejerskab:

Den færdige skabelon og indholdet, ejes af kunden efter betaling af faktura for arbejdet.
Alle varer, fakturaer, licenser mm. leveres elektronisk til, den ved oprettelsen opførte, email adresse.

 

Fortrydelse:

Der er som hovedregel 14 dages fortrydelsesret med mindre designarbejdet er påbegyndt efter fremsendelse af materiale, domænet er taget i brug eller aktiveret, hvorved fortrydelsesretten bortfalder.

 

Teknik:

Standard webhotel er på 5GB eller 20GB plads, og 5GB mailhotel, men andet kan nemt aftales. Der køres nyeste stabile Linux & nyeste stabile Apache og der kan frit vælges imellem flere PHP versioner, nye kommer til løbende. Alle webhoteller er optimeret både med cache og komprimering. Vi blokerer IPer der har forsøgt brute-force angreb, og alle forespørgsler fra hhv. Kina og Rusland mfl., har du brug for trafik derfra, kan dette dog arrangeres. Der ligger maksimalt 100 webhoteller pr server, så alle får en fair performance.

 

Backup og gendannelse:

Der kan gendannes webhotel og databaser syv (7) uger tilbage uden at supporten behøver at blive kontaktet.
Filer ældre end 7 uger kan også gendannes, men så skal supporten involveres, hvilket er en betalbar ydelse.

 

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Hurtigweb.com, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.